Hatha jóga

Hatha jóga

Hatha jóga je cesta, která vede k duši. Na této cestě poznáváme sami sebe.

Hatha jóga je cesta, která vede k duši. Na této cestě poznáváme sami sebe. Svou sílu i svůj stín. Svou sluneční energii (HA) a svou měsíční energii (THA) a to vše se učíme skrze Hatha jógu přijímat. Základní myšlenka tohoto směru je vyrovnání těchto dvou základních energií, ovládnutí těla, jeho pročištění a udržení ve zdravém a dokonalém stavu. Je to radikální očista celého organismu.

Je to základní stavební kámen pro všeobecné pojetí jógy. Zaměřuje se na jednotlivé části těla i mysli a vychází z osmidílné Patandžaliho stezky. Vyjadřuje pevnost pozic s plností dechu a stavy soustředění. Hatha jóga je typická dlouhými výdržemi. Ásany se zaujímají na delší dobu a během tohoto času praktikující sleduje dech a dráhu, kterou v těle vykonává. Učí se posílat pryč veškeré myšlenky, učí se zklidňovat mysl s pomocí dechu, učí se být sám se sebou v klidu a harmonii.

Hatha jóga je vhodná pro začátečníky i pro ty, kteří chtějí vejít hlouběji do tajů jógy.

Po tělesné stránce:

  • Řeší uvědomění si, protažení i zpevnění celého těla.
  • Dává důraz na správné držení těla, propojuje pohyb s tělem a tělo tak získává svou flexibilitu.
  • Propojuje dech s pohybem těla.

Po dušení a emocionální stránce:

  • Učí být tady a teď v přítomném okamžiku.
  • Učí koncentrační techniky.
  • Přesouvá pozornost od vnějších vjemů k vnitřním smyslům.
  • Pracuje s vlastními hodnotami a IDENTITOU.
  • Pomáhá nám zjistit, kdo vlastně jsme a kam jdeme.
  • Učí nás respektovat vlastní tělo a mít se rádi.

V rámci lekcí hatha jógy budeme procházet dechová cvičení (pranajáma), protažení, uvolnění a zpevnění celého těla, budeme se učit Pozdrav slunci (surya namaskar), Pozdrav měsíci (chandra namaskar), jógové pozice (asány) a techniky relaxace.